Holistische EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprosessing: afgekort Holistische EMDR is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken.

Aan een emotionele stoornis ligt vaak een trauma ten grondslag, ook als men zich niks kan herinneren van de schokkende gebeurtenis. Een trauma is een stagnatie in de emotionele en mentale verwerking van een voorval.

Ingrijpende ervaringen kunnen meestal binnen één sessie worden losgekoppeld van de traumatische verankering in lichaam, gevoel, denken en bewustzijn.

Verandert de ongewenste overtuiging over zichzelf bij de herinnering van het beeld van de trauma, dan verdwijnt het trauma.

Dat is de effectiviteit van de Holistische EMDR.

Investering: € 87,00

kinderen tot 18 jaar: € 44,00